Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Uctívaný obraz Zašovské Madony)Zašová

kraj zlínský, arcidiecéze olomoucká, děkanát Valašské Meziříčí

Pouť k Panně Marii Zašovské

Poloha: Přibližně v polovině vzdálenosti mezi Val. Meziříčím a Rožnovem p.R. odbočit přes koleje ke kostelu, který je v centru obce. Mapa.

Farnost Zašová

Historie a popis poutního místa:
Pověst vážící se k tomuto poutnímu místu vypráví, jak Matka Boží zachránila zbloudilému rytíři těžce zraněnému v boji s Turky život tím, že ho dovedla ke studánce, kde nabyl nových sil. Z vděčnosti dal namalovat výjev zobrazující Matku Boží s dítětem, která mu podává záchrannou šňůru.
Fara se v Zašové traduje od 14.století. Později zanikla, byla obnovena jako protestanská a od roku 1628 byla opět katolická. Původně dřevěný kostelík sv. Anny byl po r. 1714 nahrazen dnešní krásnou svatyní, vybudovanou Karlem Jindřichem hrabětem ze Žerotína. 
V r. 1725 byl položen základní kámen ke stavbě kláštera trinitářů (Nejsvětější Trojice - zal. r. 1198 sv. Janem z Mathy a sv. Felixem z Valois, tento řád uveden do Čech v r. 1705 a jeho hlavním posláním byla humanitární činnost při zmírňování následků válečných útrap a pomoc jejich obětem, zejména při osvobozování křesťanských zajatců, a to i za cenu ztráty vlastní svobody - v novější době misijní činnost a duchovní správa). 
V r. 1782 byl klášter císařem Josefem II. zrušen, kostel se stal farním a část kláštera ponechána jako farní budova. Později zde byla škola a sirotčinec. 

Zasova kostel drive1.jpg (23165 bytes) Kostel 145.JPG (39955 bytes) Kostel  148.JPG (34379 bytes) Kostel 153.JPG (38170 bytes)

Dvě kostelní věže se zastřešením cibulovitého tvaru (r. 1892) s lucernami dodávají chrámu vzhled poutního místa. V průčelí jsou skulptury sv. Michaela a zakladatelů trinitářů. Na hlavním oltáři je velmi půvabný milostný obraz Panny Marie – desková gotická malba s konce 15. století. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Otýlii, všem svatým, sv. Janu Nepomuckému a sv. Kříži.
Poslední z uvedených oltářů je zdoben monumentální dřevořezbou ukřižovaného Krista v nadživotní velikosti. Odborným průzkumem a restaurováním (2004-2007) bylo zjištěno, že jde o dílo pozdní gotiky. Dřevořezba vznikla někdy kolem roku 1520, pravděpodobně v Sedmihradsku, jako dílo neznámého autora.

Zasova kostel1.jpg (32408 bytes)

Kostel je orientovaná jednolodní stavba s odsazeným pětibokým presbytářem se dvěma bočními emporami s balustrádou. Interiér kdysi řádového kostela navozuje velice příjemnou atmosféru. 

Nedaleko severně v idylickém místě pod strání s názvem Stračka vyvěrá studánka výborné vody  - podle pověsti je to místo záchrany rytíře. Je zde rovněž jeskyňka se sochou Panny Marie.

Pramen 154.JPG (73125 bytes) Pramen 158.JPG (85788 bytes) Pramen 161.JPG (74588 bytes)
Pramen 163.JPG (57932 bytes) Pramen 167.JPG (71711 bytes)  

Pouť: Hlavní - neděle po svátku Navštívení Panny Marie (2. 7. - tradiční pouť podle slavení před pokoncilní úpravou církevního kalendáře), mše sv.: 7:00 - 8:00 - 10.30 hod a odpoledne následuje kulturní program s procesím k prameni "Stračka" - začátek ve 14:30 hod. Další poutě jsou podle potřeb a tradic okolních farností.
Mše sv. mimo pouť: neděle - 9:30 h.

Duchovní správa: Řimskokatolická farnost, 75651 Zašová 44, tel.: 571634056,  fazasova@ado.cz , rkfzasova@volny.cz
Titul farního kostela: Navštívení Panny Marie.

Turistické informace pro poutníky: Nejbližší železniční zastávka Zašová je na trati Valašské Meziříčí - Rožnov. Z železniční stanice Hodslavice - Hostašovice na jih po turistické značce je do Zašové 7 km. 

 

Omítka kostela skrývala 270 let staré kříže